Tider

All träning sker på Skellefteå Budokan, Campushallen om inget annat anges.

Tisdag
19:00 – 20:30
Vuxna och ungdom fr.13 år och uppåt.

Torsdag
19:00 – 20:30
Vuxna och ungdom fr.13 år och uppåt.

Söndag
19.00-20.30
Vuxna och ungdom fr.13 år och uppåt.